Fansipan Sapa
Trang chủ Tours Cẩm nang du lịch Albums Ghi danh Liên hệ‡
 
  Fansipan Sapa

   


Fansipansapa.com   Google.com  
Chat Skype My status
Chat Yahoo
Điện thoại: (020) 3 872 606
Di động: 0984 35 35 77

  * Trang chủ >> Khách sạn ở Sapa
Xem thêm danh sách các khách sạn nhà nghỉ ở Sapa, Lao Cai

 

Khách sạn tại Sapa:

Khách sạn Hoa Đào Sapa
031 Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 606 ; Fax: 0203 872 136
Mobile: 0984 255 255

Khách sạn Victoria
Đường Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, Lao Cai
Điện thoại: 0203 871 522

Khách sạn Châu Long
Đường Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 245

Khách sạn Green Bamboo
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 076

Khách sạn Holiday
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 874

Khách sạn Royalview
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 990

Khách sạn Sapa
Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 360

Khách sạn Hàm Rồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 251

Khách sạn Ngôi sao Sapa
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 557

Khách sạn Cát Cát View
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 601

Khách sạn Golden sea
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 180

Khách sạn Thiên Ngân
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 222

khách sạn Hoàng Liên
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào VCai
Điện thoại: 0203 871 178

Khách sạn Bình Minh II
Đường Thủ Dầu 1, Thại trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 143

Khách sạn Công Đoàn
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 351

Khách sạn Summit
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 545

Khách sạn Queen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 301

Khách sạn ATI – Việt Mỹ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 235

Khách sạn Hoàng Hà
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 105

Khách sạn Darling
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 349

Khách sạn Bưu Chính
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Diện thoại: 0203 871 389

Khách sạn Ninh Hồng
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 334

Khách sạn Hải Yến
Đường Thủ Dầu 1, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 613

Khách sạn Thanh Sơn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 285

Khách sạn Minh Quang
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 449

Khách sạn Hoàng Gia
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 313

Khách sạn Đặng Trung
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 243

Khách sạn Linh Trang
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 370

Khách sạn Thu Hà
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 134

Khách sạn Anh Đào
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 290

Khách sạn Chú Bé Gỗ
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 876

Khách sạn Quỳnh Mai
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 450

Khách sạn Phượng Hoàng
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 515

Khách sạn Giấc Mơ Hồng
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 035

Khách sạn Mùa Xuân
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 380

Khách sạn Lan Hương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 239

Khách sạn Bình Lan
Đường Thác Bạc, Thj trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 460

Khách sạn Việt Hoa
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 621

Khách sạn Trúc Lâm
Đường Điện Biên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 367

Khách sạn Hoàng Long
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 089

Khách sạn Thái Bình
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 212

Khách sạn Mỹ Linh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 091

Khách sạn Đoan Trang
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0903 488 849

Khách sạn Đăng Khoa
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 999

Khách sạn Thân Thiện
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0946 226 709

NHà nghỉ tại Sapa:

Nhà nghỉ Xuân Viên
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 816

Nhà nghỉ Bốn Mùa
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 238

Nhà nghỉ The Gecko
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 504

Nhà nghỉ Phượng Hồng
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 495

Nhà nghỉ Phương Nam
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 256

Nhà nghỉ Mường Hoa
Đường Thạch sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 711

NHà nghỉ Hoa Ban
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 870

Nhà nghỉ  Hoa Sữa
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 776

Nhà nghỉ Tây Hồ
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 224

Nhà nghỉ Chiều Sương
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 919

Nhà nghỉ Đào Nguyên
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 452

Nhà nghỉ Thủy Nhung
Đường Hàm Rồngng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 688

Nhà nghỉ Hương Sen
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 308

Nhà nghỉ Thanh Bình
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 250

Nhà nghỉ Thanh Thanh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 767

Nhà nghỉ Trường Xuân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 968

Nhà nghỉ Hoa Lan
Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Anh Tuấn
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 417

Nhà nghỉ Trần Bình
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại :0203 871 726

Nhà nghỉ Việt Anh
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 352

Nhà nghỉ Sao Mai
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 738

Nhà nghỉ Cầu Mây
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 318

Nhà nghỉ Phong Hương
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Laocai
Điện thoại: 0203 871 426

Nhà nghỉ Sơn Hà
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 273

Nhà nghỉ Đức Hạnh
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 283

Nhà nghỉ Hiền Lương
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 478

Nhà nghỉ Thùy Dung
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 597

NHà nghỉ Huy Hòang
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 468

Nhà nghỉ Hoa Hồng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 263

Nhà nghỉ Tulip
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 914

Nhà nghỉ Trung Đức
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 681

Nhà nghỉ Hoa Trà
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 846

Nhà nghỉ Thanh Hương
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 345

Nhà nghỉ Đức Tú
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại:  0203 871 885

Nhà nghỉ Trung Nguyên
Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 609

Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 046

Nhà nghỉ Hoàng Lan
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 115

Nhà nghỉ Thắng Lợi
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 410

Nhà nghỉ Nam Thanh
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 409

Nhà nghỉ Minh Quân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 199

Nhà nghỉ Thanh Xuân
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 660

Nhà nghỉ Kiều Oanh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 477

Nhà nghỉ Cảnh Cương
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 551

Nhà nghỉ Cẩm Tú
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 339

Nhà nghỉ Lương Thủy
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 446

Nhà nghỉ Hương Quỳnh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 485

Nhà nghỉ Tiến Anh
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 585

Nhà nghỉ Thăng Hoa
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 764

Nhà nghỉ Thanh Quyên
Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 123

Nhà nghỉ Tùng Lâm
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 404

Nhà nghỉ Hòa Phát
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 032

NHà nghỉ Hoa Sen
Sapa Town, Laocai Pro
+  + 84.20.3871777  + 84.20.3871777

Nhà nghỉ Ban Mai
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 374

Nhà nghỉ Thu Hằng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 242

Nhà nghỉ Khuyên Ngọc
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 449

Nhà nghỉ Thúy Hồng
Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 964

Nhà nghỉ Sáng
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 533

Nhà nghỉ Nguyễn Hùng
Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hiếu Thảo
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 427

Nhà nghỉ Đức Linh
Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

NHà nghỉ Yến Nhi
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 648

Nhà nghỉ Quê Hương
Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Ngọc Anh
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 505

Nhà nghỉ Thác Bạc
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ  Sơn Thủy
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 228

Nhà nghỉ Quỳnh Anh
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 630

Nhà nghỉ Miền Tây
Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Apatit
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 381

Nhà nghỉ Lâm Nghiệp
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 230

Nhà nghỉ Thương Nghiệp
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 222

Nhà nghỉ  Giao Thông
Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 451

NHà nghỉ Ngọc Anh
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hùng Vương
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 873 135

Nhà nghỉ Hà Giang
Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 871 110

Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi
Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
DDieenj thoaij: 0203 502 009

Nhà nghỉ Ven Hồ
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Việt Thành
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 872 226

Nhà nghỉ Vườn Hồng
Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Điện thoại: 0203 283 868

 

Hệ thống Khách sạn trên địa bàn thành phố Lào Cai

      Doanh nghiệp liên doanh:

Khách sạn Liên doanh Quốc tế Lào Cai

Địa chỉ: 088-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826668

      Công ty cổ phần:

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ: 039-Đường Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830085

Khách sạn Thuỷ Hoa

Địa chỉ: 118-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3826085

   Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH

Khách sạn Hoà Bình

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3835599

Khách sạn Ngôi sao Phương Bắc

Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830495

Khách sạn Phương Anh

Địa chỉ: 096-Đường Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3824678

Khách sạn Lâm Viên

Địa chỉ: 340-Nhạc Sơn-Phường Kim Tân-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3842567

Khách sạn Quả Cầu Vàng

Địa chỉ: 019-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào cai

Điện thoại: 020.3822924

Khách sạn Thiên Trang

Địa chỉ: 023-Hoàng Sào-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820606

Khách sạn Khang Anh

Địa chỉ: 10-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai         

Điện thoại: 020.3826868

Khách sạn Long Hoè

Địa chỉ: 149-Nhạc Sơn-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820342

Khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ: 051-Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3830082

Khách sạn Vân Hà

Địa chỉ: 022-Thuỷ Hoa-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

Khách sạn Thanh Xuân

Địa chỉ: 115-Duyên Hà-Phường Duyên Hải-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3828346

Khách sạn Tâm Tình

Địa chỉ: 028-Kim Đồng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3822201

Khách sạn Huyền Trang

Địa chỉ: Tổ 4-Sơn Tùng-Phường Cốc Lếu-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3820079

Khách sạn Hoa Vinh

Địa chỉ: 062-Nguyễn Huệ-Phường Lào Cai-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3831540

    Hộ kinh doanh cá thể:

Khách sạn Trường Tín

Địa chỉ: 126-Nguyễn Huệ-Phường Phố Mới-Thành phố Lào Cai

Điện thoại: 020.3832714

Khách sạn Đoan Trang

Địa chỉ: Minh Khai-Phường Phố Mới-Thành Phố Lào Cai

            Điện thoại: 020.3836546

 

Hệ thống Khách sạn trên địa bàn huyện Bắc Hà

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880288

Loại hạng: 2 Sao

Khách sạn Thiên Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880676

Khách sạn Bắc Hà

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3780412

Nhà nghỉ Đăng Khoa

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880290

Nhà nghỉ Thành Công  

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880336

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880377

Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880329

Nhà nghỉ Ngân Nga

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880251

Nhà nghỉ Đại Thành

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880448

Nhà nghỉ Hoàng Vũ

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880264

Nhà nghỉ Minh Quân

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880222

Nhà nghỉ Trần Sìn

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880240

Nhà nghỉ Công Phú

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880254

Nhà nghỉ Toàn Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880444

Nhà nghỉ Tân Nguyệt

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3880371 – 0914763999

Nhà nghỉ Sơn Trang

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 01686132023

Nhà nghỉ Thanh Niên

Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà

Điện thoại: 020.3505078

 

---------------------------------------------------------------
Khach San Sapa; Dat Phong Khach San Sapa;Danh Sach Khach San Sapa;Phong Nghi Sapa;Nha Nghi Sapa;Phong Nghi Sapa;Khac San Lao cai; Khach San Bac Ha; Phong Nghi Lao Cai;Dat Phong Nghi Lao Cai;Dat Phong Nghi BAc Ha;Dat Phong Nghi tai Sapa;Phong Nghi Tuan Tra

Thông tin khác:
   
Giới thiệu chung
Chia sẻ kinh nghiệm
Cảm tưởng khách hàng
Hướng dẫn đặt tour
Nhà tổ chức Vietdiscovery

Tin tức - Sự kiện
 • Nhiều nét mới trong "lễ hội trên mây Sa Pa - 2011"
 • Lào Cai: xây dựng chuỗi sản phẩm đậm bản sắc dân tộc
 • Chương trình ngày hội văn hóa dân gian khu du lịch Hàm Rồng năm 2011
 • Giếng nước nóng bất thường tại Bảo Thắng Lào Cai
 • Tuyết rơi tại Sapa
 • Những tín hiệu lạc quan của du lịch Lào Cai
 • Lời nguyền bãi đá cổ Sapa
 • Leo núi rất có lợi cho sức khỏe
 • Lào Cai với Chương trình kích cầu du lịch năm 2010
 • Đặc công sẽ quây bắt rùa Hồ Gươm
 • Động đất tại Nhật khiến ngày ngắn hơn
 • Vật dụng nhất thiết phải có khi đi du lịch
 • 166 người chết tại lễ hội Carnival tại Brazil
 • Cuốn sách về sex gây bất ngờ nhất
 • Lào Cai-Cánh chim đầu đàn du lịch Bắc Việt Nam
 • Lào Cai đón trên 10.740 khách du lịch trong dịp Tết
 • "108 vị hảo hán" chinh phục nóc nhà Đông Dương
 • Thung lũng Mai Châu
 • Chương trình leo núi cắm cờ "Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi"
 • Chương trình "Du lịch về nguồn" ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai đón hơn 1,3 triệu lượt du khách
 • Du lịch Lào Cai tự tin hội nhập
 • Cắm cờ trên đinh Fansipan
 • Thăng Long-Hà Nội 1000 năm tuổi trên đỉnh Fansipan
 • Sở VHTT và du lịch tỉnh Lào Cai công bố 15 doanh nghiệp đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển VHTT và du lịch năm 2011
 • Bão giá,du lịch nội lao đao
 • Lao động Việt kiều rủ nhau về nước tìm việc
 • 'Tour de France' dành cho tù nhân
 • 6 bí quyết treo tranh ảnh trong nhà
 • Bí quyết để bán nhà cũ nhanh chóng
 • Khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch 3 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương
 • Khám phá đảo xanh Phú Quốc
 • Du lịch biển Việt Nam "tiềm năng còn bỏ ngỏ"
 • Đánh giá khả năng cạnh tranh sản phẩm du lịch của Việt Nam với sản phẩm du lịch của Trung Quốc
 • Miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam theo Chiến dịch khuyến mại ''Ấn tượng Việt Nam''

Giải thưởng Khám Phá Fansipan 2010

 

 

 

 
FANSIPANSAPA.COM
Bản quyền © 2009. Công ty TNHH Du lịch Khám Phá Việt (Vietdiscovery Co., LTD)
Địa chỉ: 031, Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Tel: (0203)872606   Fax: (0203)872136
Hotline: 0984.35.35.77(ms.Tuyến); 0912.410.410(ms.Hậu)
Email: info@vietdiscovery.com
Website: http://fansipansapa.com

Counter: Access denied for user 'fansipansp_dl'@'localhost' (using password: YES)